Dostosowanie programu kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych dla gospodarki

W ramach zadania projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Rolniczego.

Zaangażowanie wykładowców zagranicznych z wiodących ośrodków naukowych do prowadzenia zajęć na V, VI, VII semestrze studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia, pozwoli studentom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, technicznymi i technologicznymi oraz dodatkowo na rozwinięcie kompetencji językowych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych.

2. Dostosowanie zajęć z fizyki i chemii rolnej prowadzonych w UR do potrzeb społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni fizycznej
i chemicznej oraz zmodernizowany zostanie program zajęć:

-  z Fizyki prowadzonej dla kierunków:

 • Biotechnologia
 • Ochrona Środowiska
 • Rolnictwo
 • Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska
 • Biogospodarka
 • Geodezja
 • Inżynieria Środowiska
 • Techniki Rolnicze i Leśne
 • Technologia Żywności
 • Żywienie Człowieka
 • Dietetyka
 • Biologia Stosowana

- z Chemii rolnej i Chemii środowiska prowadzonej dla kierunków:

 • Ochrona Środowiska
 • Rolnictwo
 • Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska
 • Biogospodarka
 • Zootechnika
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR