Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych

W ramach zadania przewidziano szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie obejmujące następujące zagadnienia:

 • Konstruktywna komunikacja w miejscu pracy dla pracowników UR (24 godziny);
 • Zarządzanie zespołem – nowoczesne kompetencje menedżerskie dla pracowników UR (48 godzin);
 • Etykieta zawodowa dla pracowników UR (16 godzin);
 • MS Word – podstawowy dla pracowników UR (16 godzin);
 • MS Word – zaawansowany dla pracowników UR (16 godzin);
 • MS Excel - podstawowy dla pracowników UR (16 godzin);
 • MS Excel – zaawansowany dla pracowników UR (16 godzin);
 • MS Excel w finansach z modułem tabele i wykresy przestawne dla pracowników UR (32 godzin);
 • Skuteczna prezentacja: MS PowerPoint i CorelDraw dla pracowników UR
  (32 godziny);
 • Zamówienia publiczne w projektach unijnych dla pracowników UR (16 godzin);
 • Indywidualne szkolenie z języka angielskiego dla pracowników UR (95 godzin).

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny dotyczący uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu: "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 2 Oświadczenie kandydata/uczestnika projektu

Załącznik 3 Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu

Załącznik 4 Formularz uczestnika/czki projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 5 Oświadczenie Uczestnika /czki projektu o praktycznym wykorzystaniu zdobytych kompetencji/kwalifikacji (dotyczy kadry dydaktycznej)

Załącznik 6 Oświadczenie

Załącznik 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 8 Potwierdzenie wykorzystania nabytych kompetencji

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie e ramach priojektu pn. Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR