Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

W ramach zadania przewidziano następujące działania:

1. Szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:

 • MS Word - profesjonalne wykorzystanie edytora dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie (8 godzin);
 • MS Excel - efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie (8 godzin);
 • MS Excel - tabele i wykresy przestawne dla pracowników dydaktycznych UR
  w Krakowie (8 godzin);
 • MS PowerPoint – tworzenie efektywnych prezentacji dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie (8 godzin);
 • MS Project – tworzenie i realizacja projektu dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie (24 godziny);
 • Indywidualne szkolenie z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie (80 godzin);
 • Szkolenie pilotażu bezzałogowym urządzeniem latającym oraz interpretacji
  i przetwarzania danych uzyskiwanych w wyniku nalotów.

2. Zagraniczne staże dydaktyczne

 

Miesięczny wyjazd kadry dydaktycznej do zagranicznej instytucji ma na celu zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do pracy naukowo-dydaktycznej oraz wymianę doświadczeń w zakresie metod i technik kształcenia.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny dotyczący uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu: "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 2 Oświadczenie kandydata/uczestnika projektu

Załącznik 3 Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu

Załącznik 4 Formularz uczestnika/czki projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 5 Oświadczenie Uczestnika /czki projektu o praktycznym wykorzystaniu zdobytych kompetencji/kwalifikacji (dotyczy kadry dydaktycznej)

Załącznik 6 Oświadczenie

Załącznik 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 8 Potwierdzenie wykorzystania nabytych kompetencji

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

Załącznik 1 do Regulaminu - Wniosek o staż

Załącznik 2 do Regulaminu - List intencyjny z instytucji przyjmującej (wersja w języku angielskim)

Załącznik 3 do Regulaminu - Oświadczenie kandydata uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik 4 do Regulaminu - Zgoda przełożonego na uczestnictwo w stażu zagranicznym

Załącznik 5 do Regulaminu - Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji

Załącznik 6 do Regulaminu - Oświadczenie uczestnika stażu w sytuacji epidemiologicznej

Załącznik 7 do Regulaminu - Formularz uczestnika projektu

Załącznik 8 do Regulaminu - Umowa o staż

Załącznik 9 do Regulaminu - Lista obecności oraz dziennik stażu

Załącznik 10 do Regulaminu - Zaświadczenie o odbytym stażu ze sprawozdaniem

Załącznik 11 do Regulaminu - Potwierdzenie dotyczące wykorzystania osiągniętych kompetencji dydaktycznych w procesie kształcenia studentów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR